سیستم های توزیع هوا

فن ها

فن ها ویژه

به دستگاهی گفته می‌شود که هوا را به جریان می اندازد. فن‌ها از لحاظ کاربردی جهت مکیدن هوا (Exhaust Fan)، دمیدن هوا (Supply Fan) و یا گردش هوا (Circulation Fan) مورد استفاده قرار می گیرند. فن‌ها با توجه به جهت جریان هوا نسبت به محور فن به دو دسته زیر تقسیم می شوند . . .

طراحی و مدل سازی کانال کشی کارخانه فولاد

طراحی و مدل سازی کانال کشی کارخانه فولاد ویژه

چگونگی توزیع هوا و شرایط حاکم بر آن از ارکان طراحی یک سامانه تهویه کارامد و مدرن می باشد. این مقاله به توضیحاتی پیرامون سامانه های توزیع هوا پرداخته است که عبارتند از ؛ - سامانه تهویه طبیعی : انتشار هوا بستگی به سرعت باد و اختلاف چگالی دارد. - سامانه تهویه مکانیکی : برای کنترل کردن عمل تهویه از هواکش استفاده میکند و شامل سه روش مختلف است (استخراجی، تغذیه یا فشاری و ترکیب این دو) در یک سامانه تهویه مناسب نقاط تخلیه و ورودی هوا از اهمیت بالایی برخوردارند. در ادامه به معایب و مزایای روشهای مختلف تهویه مکانیکی پرداخته است و در انتها توضیحات و روشهایی برای طراحی کانال هوا آمده است. . .

سیستم های توزیع هوا-بخش سوم

سیستم های توزیع هوا-بخش سوم ویژه

این مقاله به بحث انتقال ذرات هوا و تحلیل و کاربرد آن پرداخته است. ایتدا سامانه را تحلیل کرده و با دادن مسائل آنرا بیان کرده است. در بخش بعدی میزان دبی هوا با توجه به دبی جرمی مواد جامد با حل مثال بررسی شده است. یکی از ارکان اصلی سامانه اخیر روش تغذیه و تخلیه مواد جامد از هوای حامل می باشد. روش بعدی که توضیح داده میشود روش جدا کردن مواد است و در انتها به مزایا و و معایب سامانه اخیر میپردازد. . .

بررسی اثر افزایش تعداد پره روی عملکرد پره سانتریفیوژ

بررسی اثر افزایش تعداد پره روی عملکرد پره سانتریفیوژ ویژه

دمنده ها پر مصرف ترین توربو ماشین ها محسوب می شوند. نقش دمنده در صنعت در بسیاری از موارد حیاتی است، به طوری که عدم کارکرد مناسب این تجهیز به معنای خارج شدن کل سامانه از روند عادی می باشد. در بین انواع دمنده، دمنده سانتریفیوژ به دلیل توانایی در ایجاد هد بالا کاربرد بیشتری دارد که در این میان دمنده های سانتریفیوژ با پره های رو به عقب از بازده بالاتری برخوردار است. در ادامه یک دمنده انتخاب شده مدلی سه بعدی از آن طراحی می شود.  شرایط مرزی فشار ثابت ورودی و خروجی در جریان تراکم پذیر بر آن اعمال شده و اثر افزایش تعداد پره در عملکرد پره بررسی می شود. . .

سیستم های توزیع هوا-بخش دوم

سیستم های توزیع هوا-بخش دوم ویژه

این مقاله در ادامه ی قسمت اول به طراحی و محاسبات کانال هوا میپردازد. در ابتدا روشهایی را برای طراحی کانال ارائه میدهد. در ادامه مسائلی را در راستای همین روشها مطرح میکند. در بخش بعدی به افت فشار در دریچه ها (دریچه های تنظیم دبی، دریچه هوای رفت، دریچه های برگشت) میرسیم که باید محاسبه گردند.

سیستم های توزیع هوا-بخش اول

سیستم های توزیع هوا-بخش اول ویژه

چگونگی توزیع هوا و شرایط حاکم بر آن از ارکان طراحی یک سامانه تهویه کارامد و مدرن می باشد. این مقاله به توضیحاتی پیرامون سامانه های توزیع هوا پرداخته است که عبارتند از : - سامانه تهویه طبیعی : انتشار هوا بستگی به سرعت باد و اختلاف چگالی دارد. - سامانه تهویه مکانیکی : برای کنترل کردن عمل تهویه از هواکش استفاده میکند و شامل سه روش مختلف است (استخراجی، تغذیه یا فشاری و ترکیب این دو) در یک سامانه تهویه مناسب نقاط تخلیه و ورودی هوا از اهمیت بالایی برخوردارند. در ادامه به معایب و مزایای روشهای مختلف تهویه مکانیکی پرداخته است و در انتها توضیحات و روشهایی برای طراحی کانال هوا آمده است. . .

fmovies soap2day