مقالات تجهیزات گرمایشی

محاسبه و انتخاب دیگ

محاسبه و انتخاب دیگ ویژه

این مقاله ابتدا به محاسبه ظرفیت دیگ های مختلف میپردازد. در ادامه به بررسی رادیاتور، نصب و اجرا و نحوه هواگیری آن اقدام مینماید. در انتها نیز توضیحاتی درمورد یونیت هیتر میدهد.

پکیج چگالشی

پکیج چگالشی ویژه

در این جزوه سعی شده تکنولوژی کاندنسیگ یا چگالشی برای مخاطب بیان شود. ابتدا یکسری تعاریف مورد و سپس فواید و امتیازات این تکنولوژی مطرح می شود. همچینین اصول و مبنای کار را توضیح میدهد که با تصاویر و جداول آموزش آنها بهتر انجام میگردد. در بخشهای بعد سیستمهای مختلف را نشان میدهد و مزایای این تکنولوژی را نسبت به حالت سنتی بیان میکند.