مقالات تجهیزات گرمایشی

  • 60
  • 2065 مرتبه
هیدرولیک سپراتورKHS-2

هیدرولیک سپراتورKHS-2

1399/08/14 09:22:00 ق.ظ

معرفی :

هیدرولیک سپراتورها همانطور که از اسم آن مشخص است به عنوان جداکننده هیدرولیکی در سیستم های بسته(closed system) استفاده می گردند.

این تجهیز با نام دیگری به عنوان Low-loss-header نیز در سایر مراجع شناخته می شود.

 

کاربرد:

از هیدرولیک سپراتور (hydraulic separator) به منظور جداکردن مدار گرمایش (heating system) و دیگ ها (boilers)، که مدار اولیه (primary cycle) را تشکیل می دهند؛ و مصرف کننده مانند رادیاتورها، فن کویل ها، منابع کویلی، هواسازها و... که مدار ثانویه (secondary cycle) را تشکیل می دهند، استفاده می گردد.

با استفاده از این تجهیز لزوم استفاده از شیرهای بالانس جریان مرتفع می گردد.

ویژگی ها:

  • جداکننده مدار دیگ ها و مدار گرمایش(primary & secondary)
  • فراهم آوردن بالانس هیدرولیکی در مدار دیگ ها و مدار گرمایش
  •  در حالتی که دیگ ها از نوع چگالشی انتخاب شوند با تنظیم جریان مدار اولیه امکان چگالش فراهم می گردد.
  • امکان تخلیه ذرات و اجرام مخلوط در آب
  • امکان تخلیه هوای مدار اولیه

اجزاء هیدرولیک سپراتورKHS-2

Description  (توضیحات)

NO.

WELDED SOCKET ½”  (بوشن جوشی)

1

AUTOMATIC AIR VENT ½”  (هواگیر اتومات)

2

PERFORATED BAFFLE (مش فرم داده شده)

3

WELDED PIPE DIN2440 (لوله جوشی)

4

MALE WELDED SOCKET 2”  (سر دنده جوشی)

5

MALE WELDED SOCKET 2” (سر دنده جوشی)

6

MALE WELDED SOCKET 2” (سر دنده جوشی)

7

MALE WELDED SOCKET 2” (سر دنده جوشی)

8

WELDED SOCKET 1”  (بوشن جوشی)

9

MALLEABLE  IRON BUSHING 1” TO ½” (ماسوره گالوانیزه)

10

BALL VALVE ½” (شیر پروانه ای)

11

 

بدنه اصلی (main body): از یک لوله فولادی با استانداردDIN2440 . (قطعه شماره 4)

ورودی مدار اولیه (primary supply): یک عدد سردنده جوشی "2 که به بدنه اصلی متصل گردیده است. (قطعه شماره 6)

برگشت مدار اولیه (primary return): یک عدد سردنده جوشی "2 که به بدنه اصلی متصل گردیده است. (قطعه شماره 5)

ورودی مدار ثانویه (secondary supply): یک عدد سردنده جوشی "2 که به بدنه اصلی متصل گردیده است. (قطعه شماره 7)

برگشت مدار ثانویه (secondary return): یک عدد سردنده جوشی "2 که به بدنه اصلی متصل گردیده است. (قطعه شماره 8)

مش استیل: (قطعه شماره 3)

بوشن جوشی: بوشن جوشی "2/1 در قسمت فوقانی به بدنه اصلی متصل می گردد. (قطعه شماره 1)

هواگیر اتومات: تخلیه هوای داخل سیستم به صورت اتوماتیک (قطعه شماره 2)

بوشن جوشی: یک عدد بوشن جوشی "1 که از قسمت تحتانی به بدنه اصلی متصل می گردد (قطعه شماره 9)

ماسوره گالوانیزه: یک عدد ماسوره گالوانیزه سایز "1 به "2/1 (قطعه شماره 10)

شیر پروانه ای برنجی: سایز "2/1 برای تخلیه هیدرولیک سپراتور (قطعه شماره 11)

 

عملکرد:

هیدرولیک سپراتور به سه طریق عمل می کند که بسته به میزان جریان عبوری از مدار اولیه و ثانویه متفاوت می باشد:

T1: دمای رفت مدار اولیه

Q1:  میزان گذر آب مدار اولیه

T2: دمای رفت مدار ثانویه

Q2:  میزان گذر آب ورودی به مدار ثانویه

T3: دمای برگشت مدار ثانویه

Q3:  میزان گذر آب برگشتی مدار ثانویه

T4: دمای برگشت مدار اولیه

Q4:  میزان گذر آب برگشتی مدار اولیه

 

حالت اول:

میزان گذر آب در مدار اولیه و مدار ثانویه برابر باشد.

Q1=Q2, Q3=Q4

در این شرایط دمای مدار اولیه (دیگ ها) و دمای مدار ثانویه (مصرف کننده ها) برابر می باشد.

T1=T2, T3=T4

حالت دوم:

میزان گذر آب در مدار ثانویه از مدار اولیه بزرگتر باشد.

Q1<Q2

باتوجه به اینکه میزان گذر آب در مدار اولیه و ثانویه متفاوت می باشد، دمای مدار اولیه و ثانویه نیز یکسان نخواهد بود. لذا به منظور ثابت ماندن دبی مدار اولیه و ثانویه دمای مدار ثانویه از مدار اولیه کمتر می شود.

Q1=Q4, Q2=Q3 T1>T2,

حالت سوم:

میزان گذر آب در مدار اولیه از مدار ثانویه بزرگتر باشد.

Q2<Q1

در این حالت نیز با توجه به فرضیات قبلی دمای مدار اولیه و ثانویه نمی توانند یکسان باشد و در واقع دمای برگشت آب به دیگ ها از دمای برگشت مصرف کننده بیشتر می گردد.

Q1=Q4, Q2=Q3 T4>T3,

 

fmovies mangakakalot