مقالات تجهیزات گرمایشی

  • 59
  • 3594 مرتبه
تعویض هوای موتورخانه با جابجایی هوای اجباری

تعویض هوای موتورخانه با جابجایی هوای اجباری

1398/06/31 03:59:15 ب.ظ

موتورخانه ها در پروژه های متوسط و بزرگ به منظور جلوگیری از راکد ماندن هوا و همچنین تامین هوای جبرای حاصل از احتراق نیاز به سیرکوله و تامین هوای تازه می باشد. در موتورخانه هایی که امکان تامین این هوا از محیط بیرون نباشد از اگزاست فن و فن دمنده استفاده می گردد.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص تامین هوای موتورخانه از هوای بیرون بدون جابجایی هوای اجباری به مبحث 14 – بخش 9 مراجعه فرمایید.

بخش اول : تامین هوای احتراق

مطابق مبحث 14 – بخش 9 – بند 6 برای هر 355 کیلوکالری بر ساعت یک متر مکعب در ساعت هوای تازه به موتورخانه فرستاده شود . ( می توان گفت به اضای هر 2400 بی تی یو بر ساعت یک فوت مکعب هوای تازه)

به عنوان مثال در موتورخانه ای دو عدد مشعل به ظرفیت 320.000 کیلو کالری موجود می باشد. برای محاسبه هوای تازه مورد نیاز به شرح زیر عمل می کنیم :

320.000 KCAL/H * 2 = 640.000 KCAL/H

640.000 KCAL/H / 355 = 1802   متر مکعب بر ساعت

 بخش دوم : سیرکوله هوا

بر اساس جدول های مندرج در کتاب های مرجع میزان تعویض هوای موتورخانه 15 تا 20 بار در ساعت می باشد .

در ادامه مثال بالا با فرض اینکه مساعت موتورخانه 50 متر مربع و ارتفاع سقف آن 3.5 متر می باشد محاسبات را ادامه می دهیم.

حجم موتورخانه  = 50 * 3.5 = 175 متر مکعب

175 متر مکعب  * 15 = 2625 متر مکعب بر ساعت

در نتیجه میزان هوایی که باید به وسیله فن دمنده به موتورخانه ارسال می شود حاصل جمع بخش اول (هوای احتراق) و بخش دوم (سیرکوله هوا) می باشد . همچنین میزان تخلیه هوا از موتورخانه به میزان بخش دوم می باشد که توسط اگزاست فن از محیط خارج می گردد.

لذا به عنوان نتیجه گیری مثال

هوای وارد شده به موتورخانه به وسیله فن فشار مثبت = 1802 + 2628 = 4430 متر مکعب بر ساعت

هوای تخلیه شده از موتورخانه به وسیله اگزاست فن = 2628 متر مکعب بر ساعت

لازم به ذکر است اختلاف حجم هوای ورودی پس از احتراق از طریق دودکش تخلیه می گردد.

fmovies 123movies