مقالات طراحی و محاسبه تاسیسات مکانیکی

  • 30
  • 1194 مرتبه
تاسیسات مکانیکی استخر

تاسیسات مکانیکی استخر

1395/09/20 04:11:49 ب.ظ

تاسیسات استخرهای شنا بنا به کاربرد و محل استفاده آن ها متفاوت است . اما در اکثر استخر ها برای سیستم تاسیسات آن از موتورخانه استفاده می کنند. استخر ها اگر به صورت سرپوشیده و یا سرباز باشند نحوه استقرار و تجهیزات موتورخانه آنها متفاوت است. در استخر های سرباز نیاز به گرمایش و سرمایش محیط نمی باشد و تنها تصفیه و گرمایش آب نیازمند سیستم های تاسیساتی است. این در حالی است که در استخر های سرپوشیده و در بارک های آبی سرپوشیده سیستم های گرمایشی و سرمایشی مناسب باید برای استخر انتخاب گردد و در موتورخانه استخر قرار گیرد. در صورت سرپوشیده بودن استخر های شنا نیاز به تهویه سالن وجود دارد. سالن مورد استفاده باید در درجه حرارت مناسب و رطوبت مطلوب باشد. برای تامین این درجه حرارت باید از وسایل سرمایشی و گرمایشی استفاده کرد که در این کتابچه به بررسی این مسایل نمی پردازیم و تنها به نوع سیستم تامین کننده حرارت و رطوبت اشاره خواهد شد.

 

دانلود مقاله