مقالات طراحی و محاسبه تاسیسات مکانیکی

  • 29
  • 1144 مرتبه
طراحی تاسیسات بهداشتی

طراحی تاسیسات بهداشتی

1395/09/17 04:02:18 ب.ظ

رویکرد این مقاله بررسی و محاسبات تاسیسات بهداشتی است.
در ابتدا به طراحی و محاسبات سیستم لوله کشی ساختمان میپردازیم.
یکی از عوامل مهم جهت تعیین قطر لوله ها دبی احتمالی آب در لوله هاست. برای این کار از واحدی به نام واحد مصرف و محاسبه مصرف واقعی استفاده میشود. از موارد دیگر که باید مورد محاسبه قرار گیرد افت فشار در لوله هاست.
لوله کشی در ساختمان به دو روش انجام میگیرد ؛ از طریق سقف کاذب و  سپس توزیع در محل، عبورلوله ها از کف ساختمان.
فشار آب ساختمان باید به گونه ای باشد که آب را به بالاترین واحد بهداشتی ساختمان رسانده و فشار لازم و مجاز را برای آن تامین نماید. این فشار ممکن است توسط فشار آب شهر، مخزن ثقلی و یا مخزن تحت فشار تامین گردد. جهت تامین و تنظیم فشار آب در موارد مختلف از بوستر پمپ استفاده میگردد که برای انتخاب آن به دو مولفه هد و دبی نیاز داریم.
در بخش بعدی به سیستمهای جمع آوری و دفع فاضلاب می رسیم. ابتدا به بررسی انواع فاضلاب و چاه فاضلاب میپردازیم. سپس ساختمان چاه را توضیح میدهیم.
تاسیسات فاضلاب نیز مانند تاسیسات آبرسانی برای سهولت در اندازه گیری و تخلیه از واحدی به نام واحد مصرف استفاده میکنند. برای سهولت در تخلیه فاضلاب باید با توجه به ارتفاع ساختمان برای لوله ها شیب در نظر گرفته شود.

 

دانلود مقاله