مقالات طراحی و محاسبه تاسیسات مکانیکی

  • 23
  • 1288 مرتبه
طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی بیمارستان

طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی بیمارستان

1395/12/03 03:59:40 ب.ظ

در این مقاله سعی بر آن است تا مخاطب با طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی بیمارستان آشنا شود.

در فصل اول مطالبی در خصوص فضاهای مختلف موجود در بیمارستان و کاربرد فضاها، تقسیم بندی بخشهای مختلف و توضیحاتی در خصوص هر بخش آمده است.

فصل بعد شامل راهنمای کلی طراحی تاسیسات مکانیکی بیمارستان از جمله تاسیسات بهداشتی، تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع لوله کشی بخار می باشد.

فصل سوم به مرکز گازهای طبی و بحث در خصوص مشخصات و کاربرد گازهای طبی در بیمارستان، مزایای سیستم مرکزی توزیع گازهای طبی، طرح سیستم لوله کشی، محاسبات لوله ها، دستگاه های توزیع و ایستگاه ها و علائم و دستورالعمل هاست.

فصل چهارم به رختشوی خانه اختصاص داشته و مطالبی در خصوص ظرفیت و تقسیم بار، محاسبات ظرفیت و انتخاب تجهیزات، مصارف رختشویخانه ، فضاها و تجهیزات و زمان کار رختشویخانه را ارائه میدهد.

فصل آخر مطالبی در خصوص زباله های بیمارستانی، ظرفیت زباله سوز و مقادیر زباله را در بر دارد.

 

دانلود مقاله