مقالات طراحی و محاسبه تاسیسات مکانیکی

  • 21
  • 1027 مرتبه
کلیات و محاسبات بارهای گرمایشی

کلیات و محاسبات بارهای گرمایشی

1395/12/07 03:22:58 ب.ظ

مقدار گرمایی را که از هوای گرم ساختمان در فصل زمستان به هوای سرد بیرون انتقال یابد اتلاف حرارتی یا بار گرمایی گوییم.

اتلاف حرارتی به عواملی از قبیل مساحت سطح، شرایط هوای داخل و خارج و ضریب کلی انتقال حرارت جدارها بستگی دارد.

این اتلاف گرما از طریق سقف ها، درها و دیوارها، پنجره ها ، کف و دیوار های متصل به زمین، در اثر نفوذ هوا از درزها، ناشی از رطوبت زنی و ناشی از تامین آبگرم مصرفی ساختمان است.

در بخش بعد ضرایب تصحیح در محاسبات بارهای گرمایشی که برای دقت بیشتر ب کار میروند توضیح داده شده اند.

در پایان نیز جداولی برای محاسبات بارهای گرمایی پیوست شده اند.

 

دانلود مقاله