مقالات طراحی و محاسبه تاسیسات مکانیکی

  • 19
  • 860 مرتبه
کلیات و محاسبات بارهای سرمایشی

کلیات و محاسبات بارهای سرمایشی

1395/11/23 03:04:48 ب.ظ

بار سرمایشی عبارت است از مقدار گرمایی که ساختمان در روز طرح فصل تابستان در واحد زمان میگیرد.

از مهمترین عواملی که باعث گرم شدن ساختمان میگردد حرارت اکتسابی خورشیدی است. همچنین انتقال برودت شامل تلفات از جداره های خارجی و داخلی، تلفات سرمایشی از پنجره ها، گرمای ناشی از لامپها ، انتقال حرارت بدن افراد بصورت تشعشع،هدایت و یا جابجایی ، بار های سرمایشی ناشی از نفوذ هوای خارج و بار های سرمایشی ناشی از تهویه ساختمان هستند.

همچنین عوامل دیگری نیز در افزایش بارهای سرمایشی موثر هستند که در این مقاله به آنها نیز اشاره شده است.

در انتها جداولی به مقاله پیوست شده اند که به وسیله آنها میتوان محاسبات بارهای سرمایشی را انجام داد.

 

دانلود مقاله