مقالات طراحی و محاسبه تاسیسات مکانیکی

  • 17
  • 3870 مرتبه
آشنایی با بخش های الزامی بیمارستان

آشنایی با بخش های الزامی بیمارستان

1395/11/11 02:44:15 ب.ظ

اهمیت و حساسیت بحث تهیه مطبوع در بیمارستانها سبب شده است که طراحی تاسیسات مکانیکی آن از پیچیدگی خاصی برخوردار باشند. هدف ازین مقاله آشنایی با بخش های الزامی بیمارستان و...

بخش های الزامی بیمارستان چند دسته اند ؛

1- بخش جراحی : که خود شامل بخش جراحی سرپایی و مجموعه اتاق جراحی های بیماران بستری.

2- اتاق های عمل

3- بخش های بستری آی سی یو و سی سی یو : جهت بستری بیماران بدحال مغزی و قلبی

4- بخش ورزشی درمانی : خدمات توانبخشی برای بازیابی توانایی عضلات

5- مرکز اورژانس : بهبودی تاثیرات آسیب ها یا بیماری های ناگهانی

6- بخش تصویربرداری : عکس برداری تشخیصی از بدن بیماران

7- بخش آزمایشگاه : انجام آزمایشات و تحلیل بصری نمونه های مایعات و بافت بدن بیمار

8- بخش دیالیز کلیه : شامل اتاق های تولبد آب مقطر و اتاق های درمان

9- بخش های آندوسکوپی : مشاهده و بررسی حفره های خاص بدن با وارد کردن ابزار اپتیکی به داخل آن

10- واحدهای مراقبت از بیمار : شامل بخشهای بستری معمولی و مرکز زایمان می باشد.

11- بخشهای اداری

12- بخش غذایی : تامین غذا برای بیماران بستری و کارکنان

13- خدمات استریل مرکزی : تمیز و آماده سازی ابزارها و تجهیزات

14- داروخانه : توزیع دارو برای بیماران

15- سردخانه : آماده سازی، ذخیره سازی و کالبدشکافی اجساد انسان

16- فضای زباله و فشرده سازی زباله : از بین بردن ضایعات پزشکی تحت مقررات خاص

بخش بعدی مربوط به تعیین شرایط طراحی بخش های مختلف است.

خدمات تهویه ای مورد نیاز ؛ کنترل عفونت، کنترل محیطی برای کارکردهای طبی خاص، کنترل خطر، ایمنی جانی

سیستم تهویه مطبوع برای کنترل عفونت و خطر میتواند از طریق کاهش غلظت، کنترل جریان هوای جهت دار و کارهای دیگر نقش داشته باشد.

از موارد دیگر مطرح شده برای طراحی میتوان به شرایط طرح محیط خارجی، بارهای تجهیزات، ازدیاد تجهیزات و پیوستگی خدمات، تهویه و کیفیت هوای خارجی، کنترل محیط و نقش دما و رطوبت نسبی نام برد.

در بخش بعدی به سیستمهای تهویه مطبوع میرسیم. سیستمهای تهویه مطبوع بیمارستانی نیاز به برقراری فاشر نسبی بین نواحی درون بیمارستان دارند. سیستمهای تهویه مطبوع مرکزی به سه دسته تقسیم میشوند.

سیستمهای تماما هوا : یک چیلر تامین کننده آب خنک برای یک یا چند هوارسان است. این سیستمها شامل ؛ سیستمهای حجم ثابت، تک کاناله گرمایش مجدد پایانه ای ، سیستمهای تک کاناله فن دار، سیستمهای دوکاناله و سیستمهای چند ناحیه ای هستند.

سیستمهای تماما آبی : تهویه فضا را با استفاده از آب سردی که از تاسیسات سرمایشی مرکزی به مبدلهای حرارتی که در مجاورت فضاهای دارای تهویه در گردش است انجام میدهد. این سیستمها شامل؛ سیستمهای تابش محیطی و سیستمهای پنل تشعشعی هستند.

سیستمهای آب و هوا :  که شامل واحد های فن کویل میشود. یک فن به طور پیوسته هوا را درفضا از طریق کویل به چرخش درمی آورد که حاوی آب سرد یا داغ است.

سیستمهای تهویه یگانه مبرد محور شامل ؛

دستگاه های تهویه پایانه یکپارچه : دسته ای از تجهیزات که برای سرمایش و گرمایش یک اتاق به کار میروند.

سیستم یکپارچه اسپیلت تک ناحیه ای : مشتکل از یک سیستم داخلی و یک سیستم خارجی است و برای گرمایش و سرمایش بسیار کامل میباشد.

در ادامه به طراحی یک بیمارستان با استفاده از نرم افزار carrier میرسیم. این نرم افزار شامل سه بخش؛

Weather  : مشخصات جغرافیایی و آب و هوایی

Spaces : مشخصات هر اتاق

Systems : که در این طراحی از سه سیستم استفاده شده است. ( سیستم تماما هوا، سیستم Air Washer و سیستم فن کویل با هواساز)

در انتهای این مقاله پیوست هایی را مطالعه خواهید کرد که ابهامات شما درمورد مقاله را برطرف و همینطور اطلاعات شما را درمورد جزییات مقاله افزایش میدهد. پیوست هایی در مورد فیلترهای هوا ، نرم افزار carrier   و سیستمهای تهیه اکسیژن راهنمای شما خواهند بود.

 

دانلود مقاله