مقالات طراحی و محاسبه تاسیسات مکانیکی

محاسبه حجم منابع تحت فشار آب شرب

محاسبه حجم منابع تحت فشار آب شرب ویژه

در طراحی سیستمهای خاص آبرسانی و جاهایی که دسترسی به آب شهری ندارند مهندسی طراح باید مخزن ذخیره آب پیش بینی نماید. در شرایطی که امکان استفاده از سیستم پمپاژ و مخزن هوایی وجود ندارد مهندسین از یک روش کلاسیک یعنی مخازن تحت فشار استفاده میکنند. این مقاله به روش تعیین حجم مخازن تحت فشار آب شرب میپردازد.

طراحی استخر

طراحی استخر ویژه

رویکرد این مقاله بررسی تاسیسات استخر، طراحی آنها، فیلترها، ضدعفونی کردن، کنترل رطوبت و مبانی طراحی استخر های سرپوشیده است. برای نگهداری آب استخر در دمای مناسب نیازمند یک سیستم آبگرمکن هستیم. به همین دلیل باید محاسباتی انجام شود تا انرژی مورد نیاز برای گرم کردن این آب به دست آید. در قسمت طراحی تاسیسات ، استخرهارا به سه دسته (خزینه، استخر با جریان آب گذرا، استخر با جریان آب در گردش) تقسیم میکنیم. اولین گام در طراحی، محاسبه مساحت کل استخر است.

ضربه قوچ

ضربه قوچ ویژه

این مقاله به تعریف ضربه قوچ و روشهای جلوگیری از آن پرداخته است. در ادامه تله بخارها را تعریف مینماید و به انواع تله بخار ها برای جلوگیری از ضربه قوچ اشاره کرده است. همچنین وظایف و دلایل کارکرد نامناسب تله بخار را را به طور کامل توضیح میدهد. در بخش بعدی بازرسی تله بخار و تجهیزات مورد نیاز بازرسی آن ها آمده است.

کلیات و محاسبات بارهای گرمایشی

کلیات و محاسبات بارهای گرمایشی ویژه

در این مقاله توضیحاتی در مورد کلیات و محاسبات بارهای گرمایشی و تلفات حرارت داده شده است.

طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی بیمارستان

طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی بیمارستان ویژه

در این مقاله سعی بر آن است تا مخاطب با طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی بیمارستان آشنا شود. در فصل اول مطالبی در خصوص فضاهای مختلف موجود در بیمارستان و کاربرد فضاها، تقسیم بندی بخشهای مختلف و توضیحاتی در خصوص هر بخش آمده است. فصل بعد شامل راهنمای کلی طراحی تاسیسات مکانیکی بیمارستان از جمله تاسیسات بهداشتی، تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع لوله کشی بخار می باشد. فصل سوم به مرکز گازهای طبی و بحث در خصوص مشخصات و کاربرد گازهای طبی در بیمارستان، مزایای سیستم مرکزی توزیع گازهای طبی، طرح سیستم لوله کشی، محاسبات لوله ها، دستگاه های توزیع و ایستگاه ها و علائم و دستورالعمل هاست. فصل چهارم به رختشوی خانه اختصاص داشته و مطالبی در خصوص ظرفیت و تقسیم بار، محاسبات ظرفیت و انتخاب تجهیزات، مصارف رختشویخانه ، فضاها و تجهیزات و زمان کار رختشویخانه را ارائه میدهد. فصل آخر مطالبی در خصوص زباله های بیمارستانی، ظرفیت زباله سوز و مقادیر زباله را در بر دارد.

کلیات و محاسبات بارهای سرمایشی

کلیات و محاسبات بارهای سرمایشی ویژه

رویکرد این مقاله معرفی کلیات و محاسبات بارهای سرمایشی و تلفات برودتی است.

آشنایی با بخش های الزامی بیمارستان

آشنایی با بخش های الزامی بیمارستان ویژه

اهمیت و حساسیت بحث تهیه مطبوع در بیمارستانها سبب شده است که طراحی تاسیسات مکانیکی آن از پیچیدگی خاصی برخوردار باشند. هدف ازین مقاله آشنایی با بخش های الزامی بیمارستان و...

تاسیسات مکانیکی استخر

تاسیسات مکانیکی استخر ویژه

تاسیسات استخرهای شنا بنا به کاربرد و محل استفاده آن ها متفاوت است . اما در اکثر استخر ها برای سیستم تاسیسات آن از موتورخانه استفاده می کنند. استخر ها اگر به صورت سرپوشیده و یا سرباز باشند نحوه استقرار و تجهیزات موتورخانه آنها متفاوت است. در استخر های سرباز نیاز به گرمایش و سرمایش محیط نمی باشد و تنها تصفیه و گرمایش آب نیازمند سیستم های تاسیساتی است. این در حالی است که در استخر های سرپوشیده و در بارک های آبی سرپوشیده سیستم های گرمایشی و سرمایشی مناسب باید برای استخر انتخاب گردد و در موتورخانه استخر قرار گیرد. در صورت سرپوشیده بودن استخر های شنا نیاز به تهویه سالن وجود دارد. سالن مورد استفاده باید در درجه حرارت مناسب و رطوبت مطلوب باشد. برای تامین این درجه حرارت باید از وسایل سرمایشی و گرمایشی استفاده کرد که در این کتابچه به بررسی این مسایل نمی پردازیم و تنها به نوع سیستم تامین کننده حرارت و رطوبت اشاره خواهد شد.

طراحی تاسیسات بهداشتی

طراحی تاسیسات بهداشتی ویژه

رویکرد این مقاله بررسی و محاسبات تاسیسات بهداشتی است. در ابتدا به طراحی و محاسبات سیستم لوله کشی ساختمان میپردازیم. یکی از عوامل مهم جهت تعیین قطر لوله ها دبی احتمالی آب در لوله هاست. برای این کار از واحدی به نام واحد مصرف و محاسبه مصرف واقعی استفاده میشود. از موارد دیگر که باید مورد محاسبه قرار گیرد افت فشار در لوله هاست....

fmovies 123movies