تجهیزات سرمایشی

  • 45
  • 1318 مرتبه
آیس بانک

آیس بانک

1396/02/12 06:08:42 ب.ظ

در این مقاله به بررسی انواع سیستمهای مختلف ایجاد یک آیس بانک یا یک مخزن ذخیره سرمایی پرداخته میشود. روشهایی که مورد بررسی قرار میگیرند عبارتند از :

1- روش یخسازی بر روی کویل (خارجی) (External Melt Ice-on-Coil Storage System)

2- روش یخسازی بر روی کویل (داخلی) (Internal Melt Ice-on-Coil Storage System)

3- روش کپسولهای یخ یا توپهای یخ (Encapsulated Ice)

4- روش نمک های اوتکتیک (Eutectic Salt Phase-Change Materials)

با استفاده از منابع معتبر سعی شده است تا تمام نکات قابل توجه و ضروری جهت ایجاد یک سیستم یا مخزن ذخیره و همچنین نقاط قوت و ضعف هر روش مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

چند مثال کاربردی در چگونگی انجام محاسبات و تخمین سایز مخزن مورد نیاز آورده شده است.

 

دانلود مقاله