درباره ما - عمران کویر

شرکت مهندسی عمران کویر با گردآوری نیروهای متخصص و با تجربه توانسته است  فعالیت مداوم و موثر در صنعت ساختمان در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی طی سال های اخیر بهبود بخشد. این شرکت با هدف به کارگیری و گسترش روش های اصـولی و استــانداردهای روز تاسیسات ساختمان به مـنظور افزایش کیفیت طـراحی و اجـرای سیستم های تهویه مطبوع و افزایش عمر مفید ساختمان ها با کاربری های گوناگون فعالیت خود را آغاز نموده است.
این شرکت با بهره مندی از دانش مهندسان متخصص و کارآزموده از طریق محاسبات دقیق مهندسی و همچنین تاکید بر رعایت استانداردها و اصول فنی مطابق با مقررات ملی ساختمان زمینه بهینه سازی مصرف انرژی تجهیزات تهویه مطبوع ساختمان و افزایش راندمان آنها را فراهم آورده و گامی بلند جهت بهبود کیفیت عملیات اجرایی ساختمان ها بر داشته است.
این شرکت تا کــنون در انجام انواع پــروژه های مسکونی ، اداری ،تجاری ، درمانی و صنعتی با بـسیاری از نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی همــــکاری نموده است.


fmovies mangakakalot