درباره ما

شرکت مهندسی آکسون شبکه هوشمند، در شهر مشهد تحت شماره ثبت 51183 و با هدف استفاده از جدیدترین دست آوردها و دانش روز با استفاده از پرسنل توانمند و تحصیلکرده، با عنایت پروردگار و درایت متخصصین  بدنبال بهینه سازی وهوشمندسازی در صنعت برق تاسیس گردیده است

 

fmovies 123movies